Thomas Laden Thomsen

Læge.

Thomas er under videreuddannelse til praktiserende læge. Har erfaring fra sygehusansættelser og ansættelser i almen lægepraksis. Arbejder hos os ca en dag om måneden. 

Andreas Helgreen Eiset

Læge. 
Andreas er ansat her som led i sin kliniske basisuddannelse i perioden 13.12.21-13.07.22

Han har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Ann Rantzau Kjær Pedersen

Læge.

Ann er ansat her som led i sin kliniske basisuddannelse i perioden 01.02.22-30.07.22

Hun har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.