Hedda Husebø Halleland

Læge.

Ansat her i perioden 01.05.20 - 30.04.21 som led i sin videreuddannelse .Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser. 

Peter Bakkegaard

Læge.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Er ansat her i perioden 01.08.20-31.01.21 som led i sin kliniske basisuddannelse.

 

Dea Keldberg Andelius

Læge

Har tidligere været ansat her som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge. Er nu ansat på sygehuset men vil fortsat komme og arbejde her i praksis ca en dag hver måned. 

Har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt sygehusansættelser.

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.