Sarah Nørgaard

Læge.

Ansat her i perioden 01.11.19-30.04.20 som led i sin kliniske basisuddannelse. Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser. 

Mette Nielsen

Læge. 

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser og ansættelse i almen praksis.

Er ansat her i perioden 01.11.19-30.04.20


 

Dea Keldberg Andelius

Læge

Har tidligere været ansat her som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge. Er nu ansat på sygehuset men vil fortsat komme og arbejde her i praksis ca en dag hver måned. 

Har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt sygehusansættelser.

Stinne Rasmussen

Læge.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser og ansættelse i almen praksis.

Er ansat her i perioden 01.01.20-30.04.20

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.