Thomas Laden Thomsen

Læge.

Ansat her i perioden 01.05.21 - 31.10.21 som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge .Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse og ansættelser i almene lægepraksis. 

Julie Bjerg Christensen

Læge.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Er ansat her i perioden 01.02.21-30.07.21 som led i sin kliniske basisuddannelse.

 

Dea Keldberg Andelius

Læge

Har tidligere været ansat her som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge. Er nu ansat på sygehuset men vil fortsat komme og arbejde her i praksis ca en dag hver måned. 

Har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt sygehusansættelser.

Louise Jakobsen

Læge.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Er ansat her i perioden 02.03.21- 31.08.21 som led i sin kliniske basisuddannelse.

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.