Thomas Laden Thomsen

Læge.

Ansat her i perioden 01.05.21 - 31.10.21 som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge .Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse og ansættelser i almene lægepraksis. 

Marie Bukholt Byskov

Læge. 
Marie er ansat her som led i sin kliniske basisuddannelse i perioden 01.08.21-31.01.22.

Hun har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Dea Keldberg Andelius

Læge

Har tidligere været ansat her som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge. Er nu ansat på sygehuset men vil fortsat komme og arbejde her i praksis ca en dag hver måned. 

Har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt sygehusansættelser.

Louise Jakobsen

Læge.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelse.

Er ansat her i perioden 02.03.21- 31.08.21 som led i sin kliniske basisuddannelse.

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.