Nikola Stankovic

Læge.

Ansat her i perioden 01.05.19-31.10.19 som led i sin kliniske basisuddannelse. Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser. 

Kristine Klintebjerg

Læge. 

Har bred erfaring fra tidligere sygehusansættelse og ansættelse i almen praksis.

Var  ansat her i 2015 og 2018, og nu igen indtil 31.10.19 som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge.


 

Dea Keldberg Andelius

Læge

Har tidligere været ansat her som led i sin videreuddannelse til praktiserende læge. Er nu ansat på sygehuset men vil fortsat komme og arbejde her i praksis ca en dag hver måned. 

Har erfaring fra tidligere ansættelser i almen praksis samt sygehusansættelser.

Torbjørn Vinding Merinder

Læge.
Ansat her som led i sin kliniske basisuddannelse i perioden 01.05.19-31.10.19.

Har erfaring fra tidligere sygehusansættelser. 

Alle de yngre lægers patientkontakter gennemgås med en af de faste læger hver dag.